Thị trường bảo hiểm 2020: 'Phong độ' tăng trưởng có thể vẫn giữ trên 20%

02:36' CH - Thứ năm, 30/01/2020
Năm 2019, thị trường bảo hiểm (TTBH) Việt Nam tiếp tục có sự phát triển an toàn và bền vững. Năm 2020, với nỗ lực hoàn thiện chính sách, cải cách hành chính và sự phát triển ổn định của kinh tế vĩ mô, thị trường này kỳ vọng vẫn giữ được “phong độ” tăng trưởng trên 20%.
Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhân dịp đầu Xuân mới Canh Tý 2020.
* PV: Thưa ông, năm 2019 tiếp tục là một năm thành công của TTBH Việt Nam. Xin ông đánh giá một cách khái lược về TTBH năm 2019?
- Ông Phùng Ngọc Khánh: TTBH trong năm 2019 phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được nâng cao. Toàn bộ các DNBH đều đảm bảo khả năng chi trả bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia.
Hiện nay, TTBH Việt Nam có 66 DNBH (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 2 DN tái bảo hiểm và 16 DN môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm 2018. Các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng, tăng 9,3%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 38.590 tỷ đồng.
* PV: Nếu dựa vào các mục tiêu cụ thể đặt ra trong đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và TTBH đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” và kết quả đạt được của năm 2019, ông đánh giá thế nào về khả năng đạt được các chỉ tiêu này?
- Ông Phùng Ngọc Khánh: Sau 10 năm tiến hành đồng bộ các giải pháp, TTBH Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, khung khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm dần được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa và giảm bớt thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, công khai, minh bạch và bình đẳng cho các DN tham gia; phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Cùng với đó, công tác quản lý, giám sát nhà nước về kinh doanh bảo hiểm được đẩy mạnh theo hướng kết hợp giữa quản lý, giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ, tăng cường đối thoại trực tiếp với DN để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ DN phát triển; hỗ trợ TTBH phát triển an toàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm và DNBH.
Bên cạnh đó, các DNBH hoạt động an toàn, hiệu quả, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện. Các sản phẩm và chất lượng dịch vụ được tăng cường ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm.
Đến năm 2020, đề án đã đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng và cụ thể, như: Tổng doanh thu ngành bảo hiểm đạt 3% - 4% GDP; quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng gấp 4,5 lần so với năm 2010; tổng nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các DNBH tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010; ...
Đối chiếu với thực tiễn, đến thời điểm này, TTBH Việt Nam đã đạt, vượt hoặc xấp xỉ hoàn thành các chỉ tiêu mà đề án đặt ra. Theo đó, tổng doanh thu ngành bảo hiểm năm 2019 dự kiến đạt 160.865 tỷ đồng, tăng 20,37% (tính riêng năm 2018 đã chiếm 2,9% GDP). Tổng dự phòng nghiệp vụ đến 2019 ước đạt 287.089 tỷ đồng (riêng năm 2018 đã gấp 4,36 lần năm 2010). Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2019 ước đạt 364.027 tỷ đồng, tăng 13,89% so với năm 2018 (tính riêng năm 2018 đã gấp 4 lần năm 2010).
Ngoài ra, đối với chỉ tiêu tuân thủ các nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm do Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành thì hiện nay, Viê%3ḅt Nam đã tuân thủ hoàn toàn 13/26 nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm theo thông lệ quốc tế.
* PV: Một số ý kiến cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của TTBH Việt Nam là không thể phủ nhận, tiềm năng và cơ hội thu hút dòng vốn trong và ngoài nước tham gia còn rất lớn. Vậy tiềm năng để thị trường này phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, an toàn và bền vững hơn nữa là gì, thưa ông?
- Ông Phùng Ngọc Khánh: Để thúc đẩy tiềm năng phát triển của TTBH, đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và TTBH đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện TTBH an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội, đề án đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng với lộ trình thực hiện cụ thể. Đây chính là những định hướng, đồng thời cũng là cơ hội để TTBH hướng tới và phát triển mạnh mẽ hơn.
Cùng với đó, Quốc hội khóa XIV cũng đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14. Luật mới đã nội luật hóa cam kết quốc tế về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hoàn chỉnh các yếu tố của TTBH bao gồm: kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm; trung gian bảo hiểm và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
Vì vậy, sự tăng trưởng kinh tế và các chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ trong thời gian sắp tới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của TTBH. Tại Việt Nam, mức độ thâm nhập của bảo hiểm hiện nay mới chỉ đạt 2,44% so với GDP, thấp hơn so với mức trung bình của khối ASEAN (3,55%), châu Á (5,37%) và mức trung bình thế giới (6,3%),... Đây là những con số mà TTBH Việt Nam hướng tới. Đặc biệt, một số lĩnh vực như bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.... cũng là tiềm năng lớn của thị trường, song chúng ta vẫn chưa khai thác được hết.
* PV: Ông dự báo thế nào về tốc độ phát triển của TTBH năm 2020? Trong năm mới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ có những giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ và thúc đẩy thị trường này, thưa ông?
- Ông Phùng Ngọc Khánh: Trong năm 2020, với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tôi kỳ vọng TTBH Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư có uy tín; từ đó, tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu của Chính phủ, nâng cao vai trò của TTBH và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Tôi kỳ vọng năm 2020, TTBH vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, năm 2020, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu hoàn thiện, trình Chính phủ quyết định xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung tổng thể Luật Kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, hội nhập, hợp tác quốc tế.
Song song với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch thông tin của DNBH; mặt khác, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả thanh, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính.
Ngoài ra, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm theo kịp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0; đa dạng hóa phương thức và sản phẩm; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu cho TTBH.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm; tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp; tăng cường kết nối liên thông giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại.
* PV: Xin cảm ơn ông!
(Nguồn: Thời báo Tài chính)

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,