Hoàn thiện chính sách, hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển

Ngày 13/1/2020, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Nhiều nội dung chính sách mới đã được giới thiệu chi tiết tại buổi họp báo.

Nỗ lực để thị trường bảo hiểm phát triển nhanh và bền vững

Năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm được tiếp tục hoàn thiện, nên về cơ bản, các chỉ tiêu lớn đều tăng trưởng khá tốt so với năm trước

9 tháng, doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả 28.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Tính đến hết tháng 9/2019, tổng giá trị tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 441.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái

Thiếu cơ chế bảo vệ người mua bảo hiểm xe

Trong 2 tuần qua, Báo Đầu tư Chứng khoán liên tục nhận được phản ánh của độc giả về việc gặp khó trong đòi bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Từ 1/11, cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động phụ trợ bảo hiểm cần phải có chứng chỉ

Kể từ ngày 01/11/2019, cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động phụ trợ bảo hiểm như tư vấn bảo hiểm, giám định bảo hiểm… phải có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Số lượt truy cập: .