Tất cả những quy định mới của Bảo hiểm bắt buộc xe máy

Mức trách nhiệm bảo hiểm tăng cao, thủ tục hồ sơ được rút gọn, chi trả bồi thường nhanh chóng, hỗ trợ nhân đạo được nâng lên đáng kể… là những điểm sửa đổi lớn nhất tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2021

Ngành dầu khí chủ động ứng phó thách thức mới

Với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 cùng với giá dầu duy trì ở mức thấp khiến ngành dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới

Nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống gặp khó khăn

Năm 2020, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước tính duy trì đà tăng trưởng, mức tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, tại một số nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống, tình hình tổn thất bồi thường dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường.

Lãi suất huy động giảm, bảo hiểm thêm lo

Không chỉ khó khăn trong tăng trưởng doanh thu khai thác khách hàng mới trước tác dộng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn đau đầu với bài toán lợi nhuận đầu tư khi lãi suất huy động trong xu thế giảm.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng từ việc hạ lãi suất của các ngân hàng

Theo Báo cáo phân tích ngành vừa được Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối phi nhân thọ có thể bị ảnh hưởng trong năm 2020 từ việc hạ lãi suất của các ngân hàng.

Số lượt truy cập: .