Bảo hiểm PVI Duyên Hải sơ kết 6 tháng đầu năm

01:13' CH - Thứ hai, 19/07/2021

Ngày 19/07/2021 Công ty Bảo hiểm PVI Duyên Hải đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021.

Tại buổi họp, Ban lãnh đạo công ty đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 95,2 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch 6 tháng, hoàn thành 44% kế hoạch năm 2021 và chỉ tiêu KPIs 6 tháng xếp loại A, đạt chỉ tiêu hiệu quả nghiệp vụ.

Bảo hiểm PVI Duyên Hải hoàn thành 90% kế hoạch 6 tháng đầu năm

Cũng tại buổi họp, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh cùng nhiều giải pháp cần cải tiến trong 6 tháng cuối năm được đưa ra thảo luận sôi nổi nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép của Tổng Công ty giao là hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, Bảo hiểm PVI Duyên Hải đã tuyên dương khen thưởng cho 04 Phòng Kinh doanh đã hoàn thành vượt mức KH 6 tháng gồm:

Phòng KD2: hoàn thành 123% KH 6 tháng và hoàn thành 54% KH năm

Phòng BH XCG: hoàn thành 110% KH 6 tháng và hoàn thành 47% KH năm

Phòng BH CN: hoàn thành 101% KH 6 tháng và hoàn thành 53% KH năm

Phòng BHHH: Hoàn thành 100%KH 6 tháng và 50% KH năm

Ngoài ra, Giám đốc Bảo hiểm PVI Duyên Hải cũng đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho các chức danh lãnh đạo Công ty, gồm: Trưởng phòng KT/ 02 phó phòng Kế toán và Trưởng phòng BHCN

Số lượt truy cập: .