Bảo hiểm PVI thành phố Hồ Chí Minh – Thông báo mất ấn chỉ

08:14' SA - Thứ hai, 17/01/2022

Kính gửi:

- Quý khách hàng

- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI thành phố Hồ Chí Minh đã làm thất lạc ấn chỉ xe máy năm 2021 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau: 534556; 534557; 534558; 534559; 534560.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 3A và Tầng 5, Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38246421

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .