Bảo hiểm PVI Hải Dương – Thông báo mất ấn chỉ

08:14' SA - Chủ nhật, 11/07/2021

Kính gửi:
- Quý Khách hàng.
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo Hiểm PVI Hải Dương đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy, tai nạn cá nhân năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên) với số seri như sau:

+ 02 seri giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô năm 2020: 63248, 60641

+ 212 seri giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy năm 2020: 124499, 126941đến 126955, 127056 đến 127060, 130866 đến 130875, 1101526 đến 1101540, 129354 đến 129355, 126246 đến 126250, 127111 đến 127115, 131066 đến 131070, 932645,132966 đến 132975, 124836 đến 124840, 125906 đến 125910, 131831 đến 131840, 9825656 đến 9825660, 130131 đến 130135, 127736 đến 127745, 129026, 132401 đến 132405, 133431 đến 133435, 931116 đến 931120, 931126 đến 931130, 931136 đến 931140, 931441 đến 931445, 9825211 đến 9825225, 128381 đến 128390, 128406 đến 128410, 128456 đến 128465, 131591 đến 131595, 131741 đến 131745, 9825821, 9826951 đến 9826960, 125831.

+ 110 seri giấy chứng nhận bảo hiểm hộ sử dụng điện năm 2020: 31271 đến 31280, 31471 đến 31500, 31521 đến 31530, 135711 đến 135720, 180211 đến 180240, 180421 đến 180430, 180721 đến 180730.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận có số seri trên không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 01-01-2020. Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ số giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Hải Dương.

Địa chỉ: số 161 Đường Trường Chinh – TP.Hải Dương
Điện thoại: 0220 - 3.848.523

Trân trọng thông báo!

Số lượt truy cập: .