Bảo hiểm PVI Hà Thành – Thông báo mất ấn chỉ

09:36' SA - Thứ sáu, 14/01/2022
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Hà Thành đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2021 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau:

- Ấn chỉ Xe máy (80 ấn chỉ): 0347406; 0347407; 0347408; 0347409; 0347410; 0347921; 0347922; 0347923; 0347161; 0347162; 0347163; 0347164; 0347165; 0347201; 0347202; 0347203; 0347204; 0444726; 0444727; 0444728; 0444730; 0444826; 0444851; 0444852; 0444853; 0444854; 0444855; 0444788; 0444876; 0444877; 0444878; 0444879; 0444880; 0445291; 0445292; 0445293; 0445294; 0445295; 0445300; 0445312; 0445313; 0445314; 0445315; 0445496; 0445497; 0445498; 0445499; 0445500; 0445886; 0445887; 0445888; 0445889; 0445890; 0445891; 0445892; 0445893; 0445894; 0445895; 0445896; 0445897; 0445898; 0445899; 0445900; 0445032; 0445033; 0445034; 0445035; 0445813; 0445814; 0445815; 0673726; 0673727; 0673728; 0673729; 0673730; 0673896; 0673897; 0673898; 0673899; 0673900.
- Ấn chỉ Ô tô (06 ấn chỉ): 0136893; 0316894; 0136895; 0136770; 0373966; 0373789.
- Giấy chứng nhận Bảo hiểm Toàn diện học sinh (03 Giấy chứng nhận): 0058044; 0057309; 0057310.

- Giấy chứng nhận Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (03 Giấy chứng nhận): 017599; 017600; 017726.

- Giấy chứng nhận Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện (25 Giấy chứng nhận): 0156381; 0156382; 0156383; 0156384; 0156385; 0156386; 0156387; 0156388; 0156389; 0156390; 0156408; 0156411; 0156412; 0156413; 0156414; 0156415; 0156416; 0156417; 0156418; 0156419; 0156420; 0156501; 0156502; 0156539; 0156540.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành:

Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 33221188 hoặc 096 221 6611

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .