Bảo hiểm PVI Gia Lai – Thông báo mất ấn chỉ

09:11' SA - Thứ năm, 17/06/2021

Kính gửi:
- Quý Khách hàng.
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo Hiểm PVI Gia Lai đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy, tai nạn cá nhân năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên) với số seri như sau:

DANH SÁCH ẤN CHỈ MẤT

STT

Loại ấn chỉ

Số seri ấn chỉ mất

Số lượng

Từ số - Đến số

1

Hộ sử dụng điện

2125281- 2125290

10

2

Ô tô

2184954

1

3

Ô tô

2185927

1

4

Ô tô

2374374

1

5

Ô tô

2374375

1

6

Ô tô

2374467- 2374470

4

7

Ô tô

2471376- 2471380

5

8

Xe máy

2542481- 2542485

5

9

Xe máy

2813070

5

10

Xe máy

2847755

5

11

Xe máy

2847846- 2847850

5

12

Xe máy

2847956- 2847960

5

Tổng cộng

48

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Gia Lai – Tầng 3-4, 81 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku, Gia Lai – ĐT: 0269- 3830 666

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .