Bảo hiểm PVI Bến Thành - Thông báo mất ấn chỉ

02:52' CH - Thứ hai, 13/05/2019

Kính gửi:
- Quý Khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty bảo hiểm PVI Bến Thành đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2018 ( mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau :
+ 9771 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy năm 2018 mang số serial: từ 830261 đến 830275, từ 830391 đến 830400, từ 830901 đến 830915, từ 830921 đến 830935, từ 831161 đến 831165, từ 831211 đến 831215, từ 831226 đến 831230, từ 831296 đến 831300, từ 831421 đến 831425, từ 831676 đến 831680, từ 831806 đến 831810, từ 831916 đến 831920, 834631 đến 834635, từ 834651 đến 834655, từ 834661 đến 834665, 834735, 834800, từ 835001 đến 835165, từ 835171 đến 842500, từ 842511 đến 842515, từ 842556 đến 842565, từ 842582 đến 842585, từ 842601 đến 842700, từ 843801 đến 843900, từ 844001 đến 844010, từ 844501 đến 845000, từ 845311 đến 845315, từ 845441 đến 845445, từ 845551 đến 845567, từ 845569 đến 845600, 845701, từ 845916 đến 845940, từ 845946 đến 845960, từ 845971 đến 845975, từ 846331 đến 846335, 847395, từ 847401 đến 847500, từ 847751 đến 847777, từ 847779 đến 847781, từ 847783 đến 847785, từ 847787 đến 847798, từ 847800 đến 847804, từ 847806 đến 847900, từ 848291 đến 848508, từ 848510 đến 848513, từ 848515 đến 848525, 848527, 848528, từ 848530 đến 848552, từ 848554 đến 848560, từ 848562 đến 848570, từ 848596 đến 848600, từ 848616 đến 848754, từ 848756 đến 848800, từ 848841 đến 848856, từ 848858 đến 848890, từ 848901 đến 848914, từ 848916 đến 848919, từ 848921 đến 848925, từ 849501 đến 849667, từ 849669 đến 849697, từ 849699 đến 849712, từ 849714 đến 849746, từ 849748 đến 849843, từ 849845 đến 849849, từ 849851 đến 849863, 850010, 850067, từ 851201 đến 851215, từ 851271 đến 851275, 851326, từ 851328 đến 851330, từ 851671 đến 851675, từ 851726 đến 851728, 851730, từ 851733 đến 851736, từ 851738 đến 851757, từ 851759 đến 851764, từ 851766 đến 851769, từ 851771 đến 851795, từ 851797 đến 851800, từ 851826 đến 851865, từ 851876 đến 851880, từ 851886 đến 851895, từ 851981 đến 851990, từ 851993 đến 852000, từ 854302 đến 854305, 854422, 855146, 920499, từ 921631 đến 921635, từ 921651 đến 921655,
+ 09 Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô năm 2018: 102347, 102348, 102360, 102402, 108415, 120043, 121062, 215326, 219915
+ 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn học sinh sinh viên năm 2018: 193465
Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Bến Thành:
Địa chỉ: Số 13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028. 3929 1267/68
Fax: 028. 3929 1269
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,