Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ – Thông báo mất ấn chỉ

08:00' SA - Thứ năm, 29/04/2021

Kính gửi:

-Quý khách hàng

-Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ

1.GCN bảo hiểm xe máy: 282 liên

Seri: 166736 -> 166750, 170384, 170385, 170390, 170398, 170399, 171049, 171050, 172429, 172430, 284986 -> 284990, 547060, 547124, 549314, 549315, 625096 -> 625100, 625131 -> 625135, 625162 -> 625165, 629126 -> 629130, 629266 -> 629270, 629443, 629571 -> 629575, 629926, 629928 -> 629930, 629947 -> 629950, 630096 -> 630100, 630132, 630166 -> 630175, 630182 -> 630185, 1104126 -> 1104135, 1104205, 1104300, 1104391 -> 1104395, 1104516 -> 1104520, 1104686 -> 1104690, 9869021 -> 9869025, 9869091 -> 9869095, 9869098 -> 9869100, 9872621 -> 9872625, 163410, 163489, 547617, 547618, 547666 -> 547670, 547839, 624357, 625607 -> 625610, 630596 -> 630600, 630761 -> 630775, 630969, 630970, 1103151 -> 1103155, 1103236 -> 1103240, 1103586 -> 1103590, 9871507, 9871565, 9871806 -> 9871810, 9871836 -> 9871840, 9871846 -> 9871855, 9873571 -> 9873575, 9873581 -> 9873585, 623711 -> 623720, 631111 -> 631115, 631281 -> 631285, 631291 -> 631295, 631401 -> 631415, 631496 -> 631500, 627816 -> 627820, 627844, 627845, 626616 -> 626620, 626731 -> 626735.

2.GCN bảo hiểm toàn diện học sinh: 01 liên

Seri: 292461.

3.GCN bảo hiểm ô tô: 09 liên

Seri: 72170, 292804, 72396, 72397, 291093 -> 291095, 72886, 291913.

4.GCN bảo hiểm tai nạn cá nhân hộ gia đình: 56 liên

Seri: 5009, 5010, 5045 -> 5050, 5087 -> 5090, 5609, 5610, 5626 -> 5630, 5678 -> 5690, 20616, 20617, 21901 -> 21910, 23831, 25562, 25666, 5322 -> 5330.

Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ thông báo giấy chứng nhận có số seri trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ số giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, các cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo Hiểm PVI Bắc Trung Bộ .

Địa chỉ: Số LK 05, khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3542888

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .