Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ - Thông báo mất ấn chỉ

05:52' CH - Thứ hai, 20/05/2019
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2018 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau :
+ 301 Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2018: 154781, 154782, 154783, 154784, 154785, 154821, 154822, 154823, 154824, 154825, 154826, 154827, 154828, 154829, 154830, 154831, 154832, 154833, 154834, 154835, 154836, 154837, 154838, 154839, 154840, 154855, 154901, 154902, 154903, 154904, 154905, 154906, 154907, 154908, 154909, 154910, 154911, 154912, 154913, 154914, 154915, 154971, 154972, 154973, 154974, 154975, 155346, 155347, 155348, 155349, 155350, 155359, 155901, 155902, 155903, 155904, 155905, 155911, 155912, 155913, 155914, 155915, 155956, 155957, 155958, 155959, 155960, 155991, 155992, 155993, 155994, 155995, 155996, 155997, 155998, 155999, 156000, 156001, 156002, 156003, 156004, 156005, 156016, 156017, 156018, 156019, 156020, 156336, 156561, 156562, 156563, 156564, 156565, 156636, 156637, 156638, 156639, 156640, 166010, 166008, 157141, 157142, 157143, 157144, 157145, 157556, 157557, 157558, 157559, 157560, 157786, 157787, 157788, 157789, 157790, 157826, 157827, 157828, 157829, 157830, 157841, 157842, 157843, 157844, 157845, 158741, 158742, 158743, 158744, 158745, 159951, 159952, 159953, 159954, 159955, 169161, 169162, 169163, 169164, 169165, 169195, 169511, 169512, 169513, 169514, 169515, 169778, 169779, 169780, 978301, 978302, 978303, 978304, 978305, 978306, 978307, 978308, 978309, 978310, 978311, 978312, 978313, 978314, 978315, 978316, 978317, 978318, 978319, 978320, 978321, 978322, 978323, 978324, 978325, 978326, 978327, 978328, 978329, 978330, 978331, 978332, 978333, 978334, 978335, 978336, 978337, 978338, 978339, 978340, 978341, 978342, 978343, 978344, 978345, 978346, 978347, 978348, 978349, 978350, 979145, 982275, 983016, 983017, 983018, 983019, 983020, 983021, 983022, 983023, 983024, 983025, 983298, 983299, 985096, 985097, 985098, 985099, 985100, 161296, 161021, 161022, 161023, 161024, 161025, 161026, 161027, 161028, 161030, 161036, 161037, 161041, 161042, 161076, 161077, 161081, 161082, 161083, 161086, 161087, 161088, 161089, 161090, 161091, 161092, 161093, 161094, 161145, 161181, 161182, 161183, 161185, 161201, 161202, 161203, 161204, 161206, 161207, 161208, 161209, 161210, 161212, 161243, 161244, 161245, 161251, 161252, 161253, 161254, 161255, 161256, 161257, 161258, 161259, 161260, 161265, 161271, 161272, 161273, 161274, 161275, 161291, 161292, 161293, 161294, 161297, 161298, 161299, 161300, 161321, 161322, 161323, 161324, 161325, 161451, 161452, 161453, 161456, 161457, 161468, 161469, 161470.
+ 07 Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2019: 121596, 121597, 121598, 121599, 121600, 289741, 290601.
+ 05 Giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô năm 2018: 61692, 62216, 62549, 65324, 253582.
Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận có số seri trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ số giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: LK 5 Khu đô thị Trung Đô – Đường Lê Nin – TP Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 0238-3542888
Fax: 0238-3843388
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,