Bảo hiểm mọi rủi ro Căn hộ chung cư

1. Chi tiết sản phẩm:

 • Đối tượng BH
  - Tài sản cho CHCC
  - Người sinh sống trong CHCC
  - Tiền để trong CHCC
  - Trách nhiệm của chủ hộ CC
 • Quyền lợi BH
  - Thiệt hại về khung nhà và các cải tiến, trang trí, tài sản, đồ đạc của CHCC
  - Tai nạn cá nhân đối với người sinh sống trong CHCC
  - Mất mát, thiệt hại, hủy hoại về Tiền để trong CHCC do bị Trộm cướp.
  - Trách nhiệm bồi thường pháp lý của hộ CC đối với bên thứ ba.
 • Chương trình BH (download chương trình)
 • Sự khác biệt của PVI
 • Các bước cần làm khi phát sinh tổn thất
 • Các tài liệu liên quan (download)
  + Tài liệu giới thiệu SP
  + Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm
  + Quy tắc bảo hiểm
  + Mẫu giấy yêu cầu bồi thường

2. Điểm bán và phục vụ khách hàng:
- Mua trực tiếp: Mạng lưới bán hàng
- Mua Online: pvi.com.vn (đối với SP có bán online )
- Hotlines
- Tra cứu phí bảo hiểm (nếu có)

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,