Câu hỏi thường gặp
Trả lời:

Bảo hiểm PVI sẽ giải quyết hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Thời hạn khởi kiện liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm là trong vòng 03 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp.
Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các bên, nếu không giải quyết được bằng hình thức thương lượng, sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết.

Trả lời:

Theo quy tắc Bảo hiểm Bệnh Ung thư và Bảo hiểm Bệnh Hiểm nghèo của Bảo hiểm PVI, Người được bảo hiểm được chi trả bảo hiểm trong trường hợp sự kiện bảo hiểm phát sinh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Vì vậy trong trường hợp Quý khách đi khám và có chẩn đoán bệnh ở nước ngoài sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của Bảo hiểm PVI.

Trả lời:

Phí bảo hiểm phải được thanh toán theo Thời hạn thanh toán được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp quá hạn đóng phí, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động hết hiệu lực.
Trong trường hợp do sơ xuất quên không đóng phí bảo hiểm đúng hạn dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt hiệu lực, Quý khách vui lòng liên hệ tới chuyên viên của PVI đã cấp đơn bảo hiểm cho Quý khách hoặc hotline tư vấn 24/7 của Bảo hiểm PVI: 1900 54 54 58 để được hỗ trợ.

Trả lời:
Bảo hiểm PVI sẽ chi trả bảo hiểm cho Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm:
  • Quyền lợi Bảo hiểm bệnh Ung thư/ bệnh Hiểm nghèo
  • Quyền lợi Trợ cấp nằm viện điều trị bệnh Ung thư/ bệnh Hiểm nghèo
  • Quyền lợi Tử vong do bệnh Ung thư/ bệnh Hiểm nghèo
  • Quyền lợi Tử vong do tai nạn
Chi tiết Quý khách vui lòng tham thảo trong quy tắc Bảo hiểm Bệnh Ung thư & quy tắc Bảo hiểm Bệnh Hiểm nghèo.
Trả lời:

Quý khách hoàn toàn có thể tham gia cùng lúc nhiều hợp đồng bảo hiểm.

Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư và Bảo hiểm Bệnh Hiểm nghèo thuộc loại sản phẩm chuyên biệt, khách hàng có thể tham gia như một sản phẩm bổ trợ cho những loại hình bảo hiểm con người khác.

Khi Người được bảo hiểm có chẩn đoán bệnh, Bảo hiểm PVI sẽ chi trả ngay một khoản trợ cấp tùy theo chương trình Quý khách tham gia. Quý khách hoàn toàn có thể chủ động trong việc sử dụng khoản trợ cấp để lên kế hoạch điều trị phù hợp.

Trả lời:

Điều này phụ thuộc vào vấn đề sức khỏe cụ thể mà Quý khách đang gặp phải.
Để có thể xác định được Quý khách có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm hay không, Quý khách vui lòng trả lời đầy đủ và trung thực những câu hỏi cụ thể được liệt kê trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Trả lời:

Thông thường, Quý khách chỉ cần kê khai một số thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và không phải trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào trước khi tham gia bảo hiểm. Trừ những trường hợp đặc biệt khi Bảo hiểm PVI yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe nhằm đáp ứng việc cấp đơn một cách hợp lý.

Số lượt truy cập: .