Giải thưởng và danh hiệu

Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2013
Huân chương Lao động hạng nhất năm 2010

Anh hùng lao động năm 2011
Sao vàng đất Việt (Năm 2005, 2007, 2008, 2009, 2010)

Thương hiệu mạnh Việt Nam (Năm 2007, 2009)
Website trực tuyến tốt nhất năm 2014

Số lượt truy cập: .