Bảo hiểm Trách nhiệm

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của môi trường pháp lý, Bảo hiểm PVI đã phát triển và cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm bảo đảm trách nhiệm pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân

Sản phẩm/dịch vụ bảo hiểm:

Các khách hàng tiêu biểu

  • PTSC, PV Power, PV Gas
  • Công ty tư vấn thiết kế Apave, Hồ Thiệu Trị
  • Technip, Sumitomo
  • Cảng Cái Lân, Bà Rịa Serece
  • Viet Capital
  • Khách sạn Sofitel Metropole, Inter Continental, Sheraton, Hilton, Novotel, Pullman ….

Số lượt truy cập: .