Bảo hiểm Rủi ro tài chính

Bảo hiểm PVI sẵn sàng cung cấp các giải pháp bảo hiểm cho các rủi ro tài chính phức tạp nhất cho các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Các loại hình bảo hiểm:

Khách hàng tiêu biểu

  • Agribank, Vietinbank
  • Vietcombank, Techcombank, Seabank, VIB, Maritimebank, VP Bank, PVCombank,
  • Công ty cổ phần Vira Asia,...

Số lượt truy cập: .